Donatieformulier

Wij zijn een niet gesubsidieerde stichting, werken uitsluitend met vrijwilligers maar hebben wel onze maandelijkse kosten. Dus elke financiële steun is van harte welkom.

    Donatie via een SEPA machtiging

    Hierbij machtig ik Stichting Veli om tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:*

    TERMIJN*

    TOESTEMMING*

    Met het invullen van dit formulier geef ik toestemming aan Stichting Veli om (doorlopende) incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen en mijn bank om deze afschrijving conform de opdracht van Stichting Veli uit te voeren.*