ONZE MISSIE

ONZE MISSIE

ONZE MISSIE

Missie, Visie en Doelstellingen

MISSIE

Het creëren van een wereld waar armoede op constructieve manier aangepakt kan worden op een menswaardig manier met respect voor elkaar.

VISIE

Een wereld vrij van armoede waar mensen onbevangen en gelukkig samenleven.

De algemene doelstelling is om armoede in de gemeenschap en daarbuiten concreet op maat aan te pakken en mensen helpen een menswaardig leven op te bouwen met een sterk vertrouwen in een beter toekomst.

De specifieke doelstellingen zijn:

  1. Armoede en de oorzaken van armoede op maat aanpakken.
  2. Armen stimuleren en motiveren een actief en duurzaam leven op te bouwen.
  3. Creativiteit stimuleren van de armen om op verschillende manieren uit hun armoede te komen.
  4. Armoede over de grenzen aanpakken door samenwerking met lokale organisaties in het thuisland en door middel van gezamenlijke projecten gericht op armoedebestrijding
  5. Innovatieve projecten opzetten gericht op armoedebestrijding.